Home

Producten     Nieuws     Ondersteuning     Verkooppunten     Shop     Contact          Français
Nieuws     Evenementen     Nieuwsarchief

SmartEdit v9

Overzicht van de nieuwe functies en verbeteringen

In de lijst hieronder ziet u de belangrijkste wijzigingen in SmartEdit v9 ten opzichte van versie 8:
Naast de elementen die hieronder opgenomen zijn, zijn er ook heel wat kleinere fouten en onvolkomenheden verbeterd en kleinere verbeteringen aangebracht die hier niet vermeld zijn. 


Geluid

De bediening en de functionaliteit in verband met de nasonorisering zijn drastisch herzien en uitgebreid. Heel wat van deze verbeteringen worden alleen maar zichtbaar wanneer u kiest voor het timeline-beeld in één van de hogere resoluties.

Nieuwe timeline

• Wanneer u afspeelt bij de nasynchronisatie worden alle klanksporen met alle wijzigingen aan de geluidssterkte en de envelopcurve ook zonder berekening correct gemixt afgespeeld. Alleen effecten moeten nog berekend worden.
• De geluidsgolf wordt samen met de omhullingscurve weergegeven voor alle klankfragmenten
• De omhullingscurve kan direct in elk weergegeven klankfragment weergegeven worden 
• Het aantal weergegeven klanksporen is vrj instelbaar (ten hoogste 3, of 6 met het Pro Pack)
• De klanksporen kunnen nu afzonderlijk uitgeschakeld worden
• Klankfragmenten kunnen gelijk waar in de sporen geplaatst worden en ook naderhand kunnen ze vrij binnen en tussen de klanksporen verschoven worden
• Heel wat functies worden direct bij het klankfragment geselecteerd via een keuzeschakelaar
• Met de kleine linkertrackballknop kunt u op de omhullingscurve verschillende extra functies oproepen
• De aard van de klanksporen (vrij/gebonden) kan nu bij de nasonorisering omgeschakeld worden
• De gele hulplijnen kunnen nu ook over de hele hoogte weergegeven worden
• Nu is het mogelijk om de geluidsterkte van een klankfragment te wijzigen, onafhankelijk van de gebruikte omhullingscurve
•Er is nu een test voor het overmoduleren van het volledige storyboard of de volledige timeline
• De functie "Klankfragment produceren" is volledig herwerkt en maakt het nu ook mogelijk klanksporen samen te voegen
• In het omhullingscurvevenster kan men nu naar keuze één klankfragment of alle sporen parallel af te spelen
• De klankpreview functioneert nu ook wanneer er overgangseffecten toegepast worden
• Klankfragmenten in niet-gebonden klanksporen worden door veranderingen aan video nu normaal niet meer verwijderd


Opnemen, HDV

• Naast 1440x1080 wordt nu ook de HD-resolutie 1280x720 ondersteund


Bewerken

• Het clipboard kan rechtstreeks opgeroepen worden via een knop. Langere omrekeningen kunnen onderbroken worden
• Het clipboard corrigeert nu ook de verhouding van de afmetingen tussen SD-projecten en past de resolutie aan tussen HD-projecten
• Er is een nieuwe weergavemodus waarbij tijdens het weergeven de bijhorende namen van scènes, beelden en effecten weergegeven worden
• De meerregelige scèneopslag verschijnt nu ook bij lagere schermresoluties (zoals 1280x720, 16:9-project)
• Bij de meerregelige scèneopslag kan men zich nu op alle regels begeven in plaats van alleen maar de middelste
• U kunt de timeline nu zo ver uitzoomen dat er tot 120 minuten op het scherm passen, zonder te verschuiven


Effecten

• Effecten worden nu duidelijk sneller berekend. Dit is bijzonder goed te merken bij het belangrijke overgangseffect "overvloeien".


Afwerken

• HDV-materiaal dat berekend is en klaar is voor export wordt nu voor elk project afzonderlijk opgeslagen
• Bij het klaarmaken van HDV is nu ook een resolutie mogelijk van 1280x720 (in projecten van die resolutie)


Instellingen

• De structuur van de systeeminstellingen is volkomen veranderd en deze zijn nu overzichtelijker gegroepeerd
• De synchronisatie van beeld en geluid kan nu aangepast worden
• De weergave van de geluidsgolf bij het nasynchroniseren kan in/uitgeschakeld worden


Diversen

• Een project kan als kopie naar een ander, leeg, project gekopieerd worden
• Als u de pijl laat rusten op het beeld van een scène of een effect, zal er relevante informatie weergegeven worden

Prijs van het programma:
€ 149,- voor gebruikers van Smart Edit 8.x
€ 199,- voor alle andere gebruikers

Onder voorbehoud van wijzigingen en vergissingen
Laatst bijgewerkt op:
Dinsdag 12 januari 2010
© 2010 MacroSystem Benelux
Imprint