Home

Producten     Nieuws     Ondersteuning     Verkooppunten     Shop     Contact          Français
Actuele producten     Productarchief


Title Effect Pack

Met dit Title Effect Pack voegt u 33 nieuwe effecten toe aan de titelmogelijkheden van uw Casablanca.

Bij de meeste effecten zijn er verschillende opties voorzien om de standaardinstellingen te wijzigen.
Op deze manier kunt u het resultaat aan uw vereisten aanpassen.

Enkele voorbeelden van de nieuwe titeleffecten:

  

  

 

 

Klik op PLAY voor een Quicktime-video over Title Effect Pack (700 KB).

Softwarevereisten:
Avio / Kron System-Software 1.6
SMART EDIT 1.5a


Effect Beschrijving Preview 
Adding Page De tekst fades in en uit op een bijzondere manier: het nieuwe tekstscherm fades in bovenop het oude scherm - het oude scherm blijft in de video.   
Async. H-Scroll  Horizontaal rollende tekst; de tekstvakken verplaatsen zich met verschillende snelheden. Alle vakken beginnen en stoppen op hetzelfde moment. Het effect houdt geen rekening met de horizontale positie van de vakken.   
Background Box  De achtergrond van de tekstvakken fades geleidelijk in. Na een pauze wordt de tekst toegevoegd. Voor de fade-out kunt u bepalen of alle vakken na elkaar moeten verdwijnen of allemaal tegelijk.   
Background Page  Dit effect fades alleen maar de achtergrond. Na een pauze wordt de tekst toegevoegd. Fade-out werkt net andersom.   
Blockfade Lines  De afzonderlijke tekstregels (niet de achtergrond van het vak) verkruimelen in de video.   
Blockfade Page  Het volledige scherm (achtergrond inbegrepen) verkruimelt in het scherm.   
Column Box  De tekst fades in het tekstvak. Dit heeft geen effect op de achtergrond van het tekstvak.   
Diffuse Letters  Elke letter fades in en wordt van kleine naar normale afmetingen ingezoomd. Bij de fade-out worden de letters groter en groter en vervagen ze. Het beste resultaat krijgt u met korte tijden voor het faden van letters en lange tijden voor het faden van de pagina's.   
Diffuse Lines  De afzonderlijke regels worden scherper en groter tijdens de fade-in. Tijdens de fade-out worden ze groter en wazig.   
Diffuse Page  De tekst van een pagina wordt scherper en groter tijdens de fade-in(de achtergrond blijft onveranderd). Tijdens de fade-out wordt de tekst groter en waziger.   
Fading Box  De afzonderlijke tekstvakken (met hun achtergrond) faden geleidelijk in en uit.   
Fading Letters  De letters faden afzonderlijk in en uit. U verkrijgt het beste resultaat met lange paginafades en korte letterfades - anders is het resultaat niet noodzakelijk zichtbaar.   
Fading Lines De afzonderlijke lijnen faden geleidelijk in. Dit wordt gevolgd door een fade-out van het volledige scherm.   
Falling Letters  Tijdens de fade-in vallen de letters van boven in het scherm. Tijdens de fade-out, vallen ze naar beneden.   
Flashing Letters  De afzonderlijke letters faden in het scherm met een flash - het lijkt alsof ze "uitgloeien". Aan het einde verdwijnen ze met een geleidelijke fade-out.   
Flashing Lines  Elke lijn fades in met een flash. Dit wordt gevolgd door een fade-in van de tekst vanaf wit. Tijdens de fade-out wordt de hele tekst wit en verschijnt er een flash.   
Flashing Pages  De tekst ondergaat een geleidelijke fade-in. Tijdens de fade-out wordt de tekst groter en waziger. Aan het einde van elk scherm flitst de tekst om dan te verdwijnen.   
Flashing V-Scroll  Deze roltitel laat elke lijn verschijnen met een flits.   
Flying letters  De letters faden in vanaf hun beginpositie en worden verplaatst naar hun eindpositie terwijl ze uitfaden.   
Horizontal Letters  De letters van een regel worden uitgerekt alsof ze van rubber gemaakt zijn. De letters worden van rechts naar links getrokken.  
Moving Box  Elk afzonderlijk tekstvak en achtergrond wordt in de aangeduide richting verplaatst.  
Moving Lines  De afzonderlijke regels van een pagina worden in het scherm geschoven in overeenstemming met de richting die u hebt gekozen. Aan het einde van het effect worden de lijnen in dezelfde richting uit het scherm geschoven.   
Moving Subtitles  Brengt de afzonderlijke regels in de aangeduide richting en fadingtijd in het scherm. De maximale fadingtijd is de tijdsduur van het effect / (aantal regels * 2).   
Pushing Page  De pagina's worden in de aangeduide richting in de video gebracht. De tweede pagina drukt de eerste uit de video.   
Random Page  De letters worden op volgorde of in een willekeurige volgorde ingevloeid.   
Rotating Letters  Elke letter verschijnt via een spiraalbeweging. Straal en snelheid vergroten van links naar rechts.   
Scaling H-Scroll  De tekst wordt ingevloeid naar rechts in de aangegeven afmetingen. Dan groeit elke letter op zijn eigen pad naar het midden van het scherm. Naar links toe krimpen de letters en faden ze uit.  
Scaling Letters  Elke afzonderlijke letter fades in, groeit en keert terug naar de afzonderlijke afmetingen in overeenstemming met de instellingen. Met de juiste instellingen, lijkt het alsof een vergrootglas over de tekst verplaatst wordt. Aan het einde van het effect krimpen de letters en verdwijnen ze geleidelijk.  
Scaling Lines  De afzonderlijke tekstregels worden naar hun eindpositie verplaatst. Bij het uitfaden, faden alle tekstregels uit in de richting van hun startpositie.  
Scaling Page  De inhoud van de pagina groeit van het gekozen put in het scherm en verplaatst zich naar de eindpositie/eindafmetingen. Na een pauze, fades de pagina uit naar het eindpunt toe.   
Scaling V-Scroll  De tekst fades in aan de onderkant van het scherm en kan naar gekozen afmetingen geschaald worden, en rolt naar de bovenkant en fades uit/minimaliseert.   
Ticker  De tekst wordt letter voor letter "ingetikt" - te vergelijken met een nieuwstikker.   
Zoom Letters  De afzonderlijke letters faden in en vergroten terwijl ze bewegen van hun oorspronkelijke positie naar hun eindpositie. Ze bewegen dan naar de rand van het scherm of blijven in die richting bewegen. Tezelfdertijd blijven ze constant groeien en vervagen ze meer en meer.   


Laatst bijgewerkt op:
Vrijdag 11 september 2009
© 2009 MacroSystem Benelux
Imprint